LA CURIOSITA’ / Licata, il poeta dialettale Lorenzo Peritore, dopo un lungo lavoro di ricerca, mette in rima 400 soprannomi

Licata – Un incredibile lavoro di ricerca quello fatto dal poeta dialettale licatese, Lorenzo Peritore, che avvelendosi di testimonianze di anziane e anziani, è riuscito a mettere in rima oltre 400 soprannomi licatesi.

Un lavoro certosino che è stato presentato nella prima serata della rassegna “LicatAutori” e che ha ricevuto grandi apprezzamenti dal folto pubblico presente. Un’idea originale quella del poeta licatese.

Lorenzo Peritore, 68 anni, è autore del libro “Rimaniamo in rima” (Bonanno Editore) ha vinto numerosi premi di poesia con componimenti sia in dialetto che in italiano. Tra questi ricordiamo tra questi i Premi a Parma, Borgetto, Partinico, Agrigento, Raddusa, Caltagirone. L’ultimo in ordine di tempo il Premio Internazionale “La Biglia Verde”.  Accento pubblica il testo integrale della poesia.           

 

I GNURITA DA MARINA

di  Lorenzo Peritore

Na picca d’anni fa

o postu di cugnomi

a Marina da Licata

ivinu i suprannomi

Tantu ca se circavi

a cocc’unu cu cugnomi

u nnu canusciva nuddu

se un ci davi u suprannomi

Gnurita d’ogni tipu

ca vinivinu affibbiati

e tra nanni, patri e figli

vinivinu tramandati

Cinn’erinu d’ogni tipu,

di strani e di curiusi,

di simbolici e originali

e di streusi e fitusi

M’arricordu da Surcidda,

du Turraru e da Panazza,

da N’gilora, a Cuvalova,

du Riggiotu e du Panzazza

Gnaziu u Cocu e Tanu Mmerda,

u Pilliru e u Casteddu,

Caca ciummu, Caca adasciu,

Masi a Pompa e Misureddu

Cicchirichì e Tabali

a Miningia e a Cipudduza

Pisci all’ogliu, Cotoletta,

a Barda e Daituzza

Mangiapurpi e Ietta u cani,

u Cucciuni e a Culaianna,

Menza Vutti, Menzu cielu,

Fava cotta e Paparascianna

U Tumminu e a Pilota

Mulinciana e Barbaredda,

Piddi Piddi, Piaiciuciu,

Nailonni e Campanedda

Palummu e Pani persu

Bizzolu e Iachinazzu,

a Stivala, a Millicosci,

Mi tegnu e Callarazzu

Lupu pasta e Mangiafavi,

u Pizzica e u Pizzuni,

a Saprita, Neli, Nguè,

u Paccianu e u Ciciuni

Mastrunarda e Caputrigli,

u Fascista e u Maipò,

Setti panzi, Mandarinu

Papanova e Parapopò

Peppi ca sarsa e Siggittina,

a Cilla e a Vuccaredda,

Varvaianni, Arrobba iadduzzi

a Rizzacuda e a Ciredda

A cuscina e a Saccinta,

a Manunca e u Vavusu,

Doghi Doghi, a Tabaccara

Mastru Peppi u guaddarusu

Cascittina e Attaccaliti

a Scursuna e u Calafatu,

Cazzi cazzi, Scarpa cotta,

Marzianu, Lampia e Cangiatu

Tinaglia e Guardaporci,

Chella e Cuniglia sicca,

Pistola, Ammaccaferru,

Pilicanu, Ciuffa e Allicca

U Scannagliu e u Miricanu,

u Neusu e u Sciacquatu,

u Cudduzzu, u Fungiutu,

a Smaci, u Dotu e u Cacatu

Neglia e Mangiammerda,

Iecu e Malandrinu,

Pitaredda, Pilu russu,

Testa i lignu e Angolinu

Causi i carta e Caifassi,

Pantuzza e Virticciedda,

Cufularu, Pezzilana,

a Miniccia e a Mastricedda

Casellu e Ricuttedda,

Panareddu e Cannalinu

u Squatru, u Scippica testi,

u Lalleru e u Pirrichinu

U Pastaru e u Pisci moddu,

u Spinnatu e a Riginedda,

u Muschitta, u Buttugliui,

a Noria e a Bamminedda

A Mangiammira e a Piciacia

u Ciuzzu e Peppi a Fera,

u Pitrusa, u Pipaiolu,

Corda Modda e Cafittera

Assuppa e Ciciu a Moscia,

u Ntrusciatu e u Valintuni,

Conci conci, Minicu a suppa,

a Pupidda e u Pataccuni

U Corianu e Pezza a petra,

Ascaruni e u Tunnisinu,

Turillacciu, Mbambarambà,

Strummuliddu e Palumminu

Setti pani e Pagliarò,

Vacca rigina e Tichira veccia,

Setti panti, Mangia tadda,

Affuma sicci, Urmu e Feccia

A Pisiccia e a Lampara

Marimotu e Bacarazza,

a Bannera, a Sachitedda

e Millu Manicu i mazza

A Pirlaci e a Pulintuna,

Zicchi zoccu e Vanidduzza,

Agliara, Pisciteddu,

a Giarazza e a Carluzza

A Pidazza e a Bellamia,

Piripizzi e Ciapparedda,

Mannoia, Moicani,

a Scavuzza e a Ciccunedda

Fifiddu e Matapollu,

Piriddu e Cartiddazza,

u Caiccu, u Cutugnu,

Paianeddu e Catarinazza

U Zinghiru e u Panneri,

u Lupu e a Piciacedda,

Tarzan, u Pizzitanu,

Billuzza e a Virginedda

Scacciamennula e Millunza,

Pidditteri e Liulì,

Parrineddu, Puzzaddisa,

i Nanui tingiuti e Ciccu Calì

Bummazza e Bandanera,

Menza lira e Maiciancia,

Tubetta, Viscottu,

Cazzalora e Scancia e mangia

Macisti e u Re di muschi,

u Nuita e u Luttaturi,

Palluni, Purpu chi roti,

Spaccamuntagna e Lavuraturi

A Carrozza e a Zingaredda,

a Virrina e a Ciciella

i Longhi, i Tanaini,

a Tisa e a Purtella

Spaccimi e Vucca ranni,

Capuneda e Mai mai,

a Pirciata, a Caizza,

i Cicioti e u Pai pai

A Tubba e a Quattruporti,

a Calamita e a Riccia,

u Puparu, a Ciappaficu,

a Pinnazza e Rosa a Sticcia

Bacchi bacchi e Spinuttedda,

Cacaritu e Tananina,

Minnulidda, Minnuluni,

Bifira modda e Pastafina

A Saitta e u Scutinocciu,

u Ciurlu e u Lungaruni,

Occinichi, Bau bau,

u Lupiddu e u Ballatruni

Acqua ciara e Scardamaglia,

Casafattu e Nascaredda,

Matarazzu, Mangiavitra,

Nasu i pipiu e Catarinedda

U Longu e u Tarallucciu,

a Muletta e a Mussiata,

u Pumata, u Fillillà,

u Cugnu, u Misisi e Asciata

Tarallu e Bellatrizza,

Purtusiddu e Pilaù,

Marascialla, Puntaggera,

Ciaulidda, Sardina e Cucù

Ciaula e Muscedda,

Carta i millli e Cardiddaru,

Tira c’allenta, Annetta paisi,

Arruncia sterru e u Issaru

U ciattu e u Sucaita,

u Cianta e u Cacazzuni,

Banana, Menzacuccia,

u Fiddica e u Facciunu

U Bagliolu e u Passuluni,

a Runnella e a Pippitura

Facci i ciummu, Pisciavacca,

e don Peppi da truvatura

Di sicuru cocchi gnuritu

mi sfugga da memoria,

ma sta lista a vosu scriviri

pi cunsignarla a storia