Una poesia di Lorenzo Peritore per ricordare la cantante Rosa Balistreri nel 25° anniversario della morte

Ricorrono, come abbiamo scritto ieri, pubblicando il ricordo del nostro Direttore Editoriale, Francesco Pira, i 25 anni dalla morte della grande cantante folk licatese Rosa Balistreri. Il poeta Lorenzo Peritore le ha dedicato una poesia che pubblichiamo e che è stata declamata dallo stesso Peritore nel corso dell’evento di ieri sera al Teatro Re.

 

U  CUNTU  DI ROSA

di Lorenzo Peritore

 

Nu riuni da Marina, a Port’Annesa,

tra  miseria, e tantissima umiltà,

dintra na casa vascia di na stanza

nasciava Rosa ottantott’anni fà.

A mala sorti ca Rosa aviva n’coddu

un ci ficia di sicuru cumplimenti,

fina o puntu ca fu ciamata Rosa

e poi di rosa na vita unn’ebba nenti.

 

Cu tutti quanti i guai ca Rosa vitta

pi tempi, pi scarsizzi e i familiari,

sulu un coluri ciu nivuru da pici

è l’unicu ca si ci po’ appattari .

Fu u nivuru di stenti e i sacrifici,

e puru chiddu da fami e da sbintura

pirchì Rosa di dintra era diversa

e  aviva na caterva di culura.

Aviva u russu focu da passioni,

u biancu, ca vo diri fratellanza,

aviva azzurru comu u cielu e u mari

u giallu gilusia e u virdi da spiranza.

A spiranza ca Rosa aviva d’intra

era na voglia pazza di cantari,

pi chissu si dicisa a un certu puntu

di mullari stu paisi e di scappari.

Prima a Palermu, e poi a Firenzi

comu na dispirata e senza un lazzu,

si nn’ia sula in cerca di furtuna

libirannusi vidè di Iachinazzu.

Doppu vint’anni arritornà a Palermu

e canuscia pirsuni assai mpurtanti,

foru i Sciascia, i Buttitta ed i Guttusu

ca ci dettiru u curaggiu di iri avanti.

E Rosa cantà cu tuttu u sciatu,

cantà u duluri, cantà a dispirazioni,

cantà a gioia, i guai, a sofferenza,

cantà a sò terra e tutta sò passioni.

Nuddu ha statu mai profeta in patria,

e Rosa sta cosa a suspittava,

a prova è ca u paisi da Licata

quann’era viva mancu a carculava.

ROSA DICIVA  :

 “Quannu ia moru,  cantati  li  me  canti,

un  vi  scurdati,  cantatili  pi  l’attri.

Quanu  ia moru, pinsatimi  ogni tantu,

ca  pi  sta terra,  n’cruci,

ia  moru  senza  vuci”.

Ammeci Rosa morta canta ancora

e cu na vuci ca o stessu un ci nni sunnu!

Chi banneri da Sicilia e da Licata

ca sbintuliinu oramai ni tuttu u munnu!

E allura oggi a nomi da Licata

pirdunu a Rosa ci vogliu addumannari,

sugnu sicuru ca Rosa ni pirduna

se di viva unn’ha seppimu apprizzari.

E’ un quarti seculu ca Rosa ormai un c’è ciù,

ma c’è a so vuci e c’è a so melodia.

Canta Rosa, canta sempri, un ti firmari,

canta cuntenta ca a Licata è pazza e tia.